EPISCOPE

After150

INFORMACE O PROJEKTU EPISCOPE

TRVÁNÍ PROJEKTU (2013 – 2016)

Schémata sledování ukazatelů energetické náročnosti
pro kontinuální optimalizaci procesu sanace evropského bytového fondu
(Energy Performance Indicator Tracking Schemes
for the Continuous Optimisation of
Refurbishment Processes in European Housing Stocks)


Evropa usilovala během posledních desetiletí o dosažení cílů ochrany klimatu realizací řady opatření ve všech sektorech energetické spotřeby. Ve stavební sektoru použily členské státy různé nástroje a politiky ke splnění požadavků původní směrnice EPBD a jejípřepracované verze. Dosud nebylo dostatečně prokázáno , do jaké míry byla uskutečněná opatření úspěšná a účinná.. Dostupnost údajů o energetické náročnosti budov a o stavu obnovy národních bytových fondů je v mnoha zemích dosti omezená, což má nepříznivý vliv na spolehlivost modelů bytového fondu a na scénáře výpočtů, které většinou vychází z nepřesných předpokladů.

Strategickým cílem projektu EPISCOPE je zefektivnit a zprůhlednit procesy sanace a snižování energetické náročnosti evropského bytového fondu.

Koncepční rámec bude založen na národních typologií obytných budov vyvinutých během IEE projektu TABULA. Během realizace projektu EPISCOPE budou přidána typologická schémata z šesti dalších zemí a stávající typologie budou rozšířeny o nové budovy a budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB).

Hlavním úkolem projektu bude sledování procesu energetické rekonstrukce bytového fondu u různě velkých souborů budov (národní, regionální, lokální měřítko). Bude zjišťována míra implementace různých opatření a výsledky budou porovnány s opatřeními nezbytnými k dosažení příslušných cílů ochrany klimatu. Kromě toho je plánováno sledování skutečné naměřené spotřeby energií po rekonstrukci, aby bylo možné porovnat skutečně dosažené úspory s úsporami plánovanými.

Myšlenka projektu EPISCOPE

EPISCOPE si klade za poslání přispět ke kontinuálnímu vývoji cílené rekonstrukce bytového fondu. Důraz je kladen na typologie budov, monitorování bytového fondu a hodnocení různých scénářů

Kontakt

Britta Stein
IWU – Institut Wohnen und Umwelt
(Institute for Housing and Environment)
Darmstadt / Germany
b.stein@iwu.de

Webové stránky projektu: http://episcope.eu/

Partneři projektu:

IWU – Institut Wohnen und Umwelt (DE)
BPIE – Building Performance Institute Europe (BE)
ZRMK – Building and Civil Engineering Institute ZRMK (SI)
SBi – Danish Building Research Institute (DK)
AEA – Austrian Energy Agency (AT)
BRE – Building Research Establishment Ltd (UK)
NOA – National Observatory ofAthens (EL)
VITO – Flemish Institute of Technological Research (BE)
POLITO – Politecnico di Torino – Department of Energetics (IT)
STÚ–K – STÚ–K, a.s. (CZ)
Energy Action – Energy Action Limited (IE)
BME – Budapest University of Technology and Economics (HU)
IVE – Instituto Valenciano de la Edificación (ES)
CUT – Cyprus University of Technology (CY)
DUT – Delft University of Technology (NL)
Pouget – Pouget Consultants (FR)
NTNU – Norwegian University of Science and Technology (NO)